Nguồn Gốc, Cơ Sở Khoa Học

Sinh trắc học dấu vân tay có cơ sở khoa học tuyệt đối, với 200 năm nghiên cứu và phát triển bởi các nhà khao học và các chuyên gia nghiên cứu nổi tiếng thế giới. Nó là sự tổng hợp dựa trên các kiến thức cơ bản về di truyền học, phôi sinh học, tâm lý học, khoa học thần kinh và khoa học về dấu vân tay.


28/10/2014

 Theo Gardner, trí thông minh (intelligence) được ông quan niệm như sau “là khả năng giải quyết các vấn đề hoặc tạo ra các...

Xem thêm
14/10/2014

Lịch sử về Sinh trắc học dấu vân tay (Dermatoglyphics) đến năm 2004 

Xem thêm
Hỗ trợ trực tuyến
Hợp tác
SĐT: 0909 009 306
Chuyển giao: Mr.Hùng
SĐT: 0908278481
Tư vấn viên: Năm Phạm
SĐT: 0908 401 760
Chat